VIS‎ > ‎

CB kanali

CB kanali i frekvencije za područje RH
( Citizens band radio = CB radio ) KANAL
 FREKVENCIJA
 [ MHz ]
 NAPOMENA
 1
 26.965
 
 2
 26.975
 
 3
 26.985
 
 4
 27.005
 
 5
 27.015
 
 6
 27.025
 
 7
 27.035
 
 8
 27.055
 
 9
 27.065
 
 10
 27.075
 
 11
 27.085
 
 12
 27.105
 
 13
 27.115
 
 14
 27.125
 
 15
 27.135
 
 16
 27.155
 
 17
 27.165
 
 18
 27.175
 
 19
 27.185
 
 20
 27.205
 Pozivni kanal (HR)
 21
 27.215
 
 22
 27.225
 
 23
 27.255
 
 24
 27.235
 
 25
 27.245
 
 26
 27.265
 
 27
 27.275
 
 28
 27.285
 
 29
 27.295
 
 30
 27.305
 
 31
 27.315
 
 32
 27.325
 
 33
 27.335
 
 34
 27.345
 
 35
 27.355
 
 36
 27.365
 
 37
 27.375
 
 38
 27.385
 
 39
 27.395
 
 40
 27.405
 

Tabela CB kanala i frekvencija sačinjena je prema tabeli nosećih frekvencija prikazanoj na
 7-oj stranici dokumenta ETSI EN 300 433-1 (prvi dio) koji možete preuzeti u PDF formatu sa poveznice [ Link ] odnosno na
 6-oj stranici dokumenta ETSI EN 300 433-2 (drugi dio) koji možete preuzeti u PDF formatu sa poveznice [ Link ].
Više informacija o tijeku izmjene dokumenta ETSI EN 300 433 možete pogledati na mrežnoj stranici putem poveznice [ Link ].

Opću dozvolu za radijsku postaju vrste CB radio možete preuzeti u PDF formatu sa poveznice [ Link ].Comments