Kom. kanali

DK - Komunikacijski kanali

Digitalne komunikacije koriste komunikacijske kanale:

- DK grupna adresa e-pošte DK@9A6AIB.net (za sve zainteresirane)
        za prijavu tvoje e-adrese u listu primatelja pošalji e-poruku za 9A6AIB@9a6aib.net

- DK grupna adresa e-pošte DK@DVKS.net (samo za DVKS i VIS grupe)

- Google-grupa za Digitalne komunikacije (za sve zainteresirane)
    poželjno se je registrirati u Google-grupu sa gmail e-adresom

- DVKS taktička pozivna oznaka u Winlink 2000 sustavu (za Winlink korisnike [radioamateri, pomorci, ...] )
    taktička pozivna oznaka DVKS prima i šalje poruke i u slučaju da ne funkcioniraju internet veze u RH

- DK web stranice na adresi DK.DVKS.net (informiranje svih zainteresiranih)
    javne web stranice

- DVKS web stranice na adresi www.DVKS.net (informiranje svih zainteresiranih)
    javne web stranice

- 9A6AIB web stranice na adresi www.9A6AIB.net (informiranje zainteresiranih radioamatera)
    javne web stranice

- Hamradio.hr web stranice na adresi www.hamradio.hr (informacije o događanjima)
    javne web stranice Hrvatskog radioamaterskog saveza

- Winlink e-adresa: DVKS@Winlink.org (samo za korisnike RMS sustava Winlink 2000)

.

DVKS i VIS ekipe koriste radio amaterske i ne radio amaterske frekvencijske opsege.

.

Legenda:
    DVKS je skračenica od:: Digitalne Veze u Kriznim Situacijama
    VIS je skračenica od: Veze u Izvanrednim Situacijama

Comments