DK-STKJ‎ > ‎

STKJ-koraci

Svaki tjedan korak jedan - Koraci

( Link-ani sadržaji su dostupni korisnicima Google-grupe za Digitalne komunikacije  )

Napomena: u koracima su pojašnjene samo najnužnije postavke kako bi software "proradio" a sve detaljne postavke i finese u radu sa software-om uče se isključivo kroz sudjelovanje u vježbama i treninzima !


* STKJ [ Link ] - Predgovor

* Poglavlje 1
 P 1 - 0. korak [ Link ] - O koracima
 P 1 - 1. korak [ Link ] - Priprema računala (PC-a)

 P 1 - 2. korak [ Link ] - Priprema software-a
 P 1 - 2.a korak [ Link ] - ITSHFBC
 P 1 - 2.b korak [ Link ] - RMS Express
 P 1 - 2.c korak [ Link ] - Prvo pokretanje RMS Express-a

 P 1 - Analiza treninga [ Link ]

 P 1 - 3. korak [ Link ] - Dodatno podešavanje RMS Express-a

* Poglavlje 2
 P 2 - 1. korak [ Link ] - Predradnje
 P 2 - 1.a korak [ Link ] - MixW 2.20f

 P 2 - 2. korak [ Link ] - ComEmuDrv
 P 2 - 3. korak [ Link ] - UI-View32Comments