DK-STKJ

DK - SVAKI TJEDAN KORAK JEDAN

Od 1. ožujka 2013. godine započeli smo sa obukom na daljinu pod nazivom
 Svaki tjedan korak jedan.

Obuka na daljinu provodi se putem Google-grupe za Digitalne komunikacije.

Putem web-podstranice Files, mogu se preuzeti datoteke, instalacijske datoteke i programske izvršne datoteke isključivo za korisnike učenja na daljinu koji nisu u mogućnosti koristiti ftp pristup do datoteka na njihovim izvornim ftp lokacijama.

Na web-podstranici Photos nalaze se fotografije sa zadnjih događaja u kojima su učestvovali i korisnici učenja na daljinu.

Sadržaj prijeđenih "koraka" sa linkovima za pristup pojedinom koraku nalazi se na STKJ-koraci mrežnoj podstranici.

Podstranice (3): Files Photos STKJ-koraci
Comments